Raad van Advies

Informational website

De Raad van Advies is vanwege zijn plaats in de Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010, no. 86) een staatsorgaan. De positie van de Raad is geregeld in de artikelen 64 e.v. van de Staatsregeling. 

De inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad zijn geregeld in de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87). Verder geeft het Reglement van Orde voor de Raad van Advies (P.B. 2011, no. 16) voorschriften voor het functioneren van de Raad. Hierin is bijvoorbeeld geregeld hoe een advies tot stand komt.

Relationship:
Since 2009
spin.cw scroll up